Vinaròs News

Històries d'avui en dia

NOTA DE PREMSA  Us envio la informació que ens va fer arribar dijous passat Adam Tomàs: “ Pla Zonal El 25 d’agost de 2009...
NOTA DE PREMSA
 Us envio la informació que ens va fer arribar dijous passat Adam Tomàs:
“ Pla Zonal
El 25 d’agost de 2009 es va aprovar el text refós de la Llei de Carreteres segons la qual es poden afegir a la xarxa local de carreteres les que defineixin com a tals els plans zonals que, amb aquesta finalitat, redactin les diputacions o els ens supramunicipals que les substitueixin.
Per donar compliment a aquesta Llei, el mateix 2009 es va impulsar la redacció del Pla Zonal. A l’inici de la redacció del document ens vam posar en contacte amb la Direcció General de Carreteres per coordinar com havia de ser el document ja que d’acord amb Text Refós de la Llei de Carreteres de 2009 el Pla zonal havia de ser aprovat pel departament competent en matèria de carreteres. També es va consultar la Direcció General de Polítiques Ambientals i Sostenibilitat si calia fer-ne cap tràmit ambiental i ens van contestar que, d’acord amb la Llei 6/2009 d’Avaluació Ambiental de Plans i Programes, aquest tipus de pla NO es troba subjecte al procediment d’Avaluació Ambiental.
És important remarcar que aquesta consulta es va fer en aquest moment perquè és quan cal fer-la, ja que si hagués calgut fer una tramitació ambiental, aquesta comença ja en la fase de redacció del document.
El gener de 2014 es va aprovar inicialment el Pla zonal i es va trametre al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè en fes tots els informes pertinents per poder fer l’aprovació provisional del Pla i posteriorment el Departament de Territori i Sostenibilitat fer l’aprovació definitiva.
El setembre de 2015 es va rebre informe de Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre. Aquest informe, després d’haver redactat el Pla Zonal seguint indicacions dels tècnics del Departament, bé per un canvi de criteri o de l’equip de tècnics del Departament, plantejava discrepàncies prou de fons amb el document aprovat inicialment com per haver de plantejar una nova redacció del document, però en cap cas feia cap referència a fer-ne cap tramitació ambiental.
En qualsevol cas, el plantejament de l’informe era tan contradictori respecte les indicacions que inicialment havia donat el Departament per redactar el Pla, que també havien seguit les altres Diputacions, que finalment el Departament de Territori i Sostenibilitat va impulsar un canvi en la llei que es va fer efectiu amb la Llei d’acompanyament de pressupostos de 2017 (LLEI 5/2017) que permetia mantenir el contingut essencial del Pla que s’havia redactat.
El maig de 2019 s’aprova el Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035, s’ha sotmès a informació pública i s’ha tramès al Departament de Territori i Sostenibilitat perquè emetin els informes escaients per poder fer l’aprovació provisional perquè posteriorment el Departament de Territori i Sostenibilitat pugui fer l’aprovació definitiva del Document 5 Definició de la xarxa local de carreteres del Pla.
El Pla Zonal de la xarxa local de carreteres de la Diputació de Tarragona 2020-2035 no és res més que una actualització del document que es va aprovar inicialment el 2014 i l’ajust d’aquest document als requeriments de l’informe que va emetre el Departament de Territori i Sostenibilitat el setembre de 2015. De la mateixa manera que es va fer en la redacció del primer document, també s’ha fet de forma coordinada amb els tècnics de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
Tot i que quan es va iniciar la redacció del document (octubre del 2009), que és quan tocava fer-ho, ja es va consultar la necessitat de fer-ne tràmit ambiental, i se’ns va comunicar que no, i que l’any 2014 quan es va tramitar el primer document del Pla Zonal i es van demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat tots els informes necessaris per a la seva aprovació definitiva, tampoc ens van transmetre que calgués fer cap tràmit ambiental, el 21 de febrer de 2020 (vam sol·licitar els informes el juny del 2019) el Departament de Territori i Sostenibilitat informa que el Pla Zonal s’ha de sotmetre a Avaluació ambiental estratègica simplificada, canviant el criteri inicial.
El 5 d’agost de 2020 hem tramès al Departament de territori i sostenibilitat aquest Document Ambiental Estratègic del Pla Zonal per tal que s’iniciï el procediment d’avaluació ambiental.
Tenim el compromís del Departament d’agilitzar el tràmit el màxim possible, esperem tenir-lo fet abans de finals d’any. Ens queda encara pendent de rebre l’informe de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre (suposo que estan esperant a que finalitzi el tràmit ambiental).
Un cop passada la tramitació ambiental i rebut aquest darrer informe, es resoldran les al·legacions al Pla i es farà l’aprovació provisional per part de la Diputació de Tarragona i s’enviarà al Departament de Territori i Sostenibilitat per tal que faci l’aprovació definitiva.
Pel que fa al projecte de la carretera de Poble Nou, ja estan tots els informes de secretaria i intervenció per licitar la redacció ( els 100.000 euros del presdupost). Estarà adjudicat aquest any per poder fer la licitació de l’obra el més aviat possible“.
Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies