Vinaròs News

Històries d'avui en dia

NOTA DE PREMSA Davant les properes eleccions municipals, del diumenge 26 de maig, ens adrecem als partits polítics que hi participaran per tal de...

NOTA DE PREMSA
Davant les properes eleccions municipals, del diumenge 26 de maig, ens adrecem
als partits polítics que hi participaran per tal de fer-los arribar les nostres
consideracions, en tant que plataforma ciutadana, vers aspectes del nostre entorn que
considerem d’interès que es vegin reflectits als programes electorals.
Valorarem molt positivament la vostra receptivitat a les nostres propostes, fent-la
pública.
1/ IMPORTANT: Elaboració de plans estratègics municipals, com poden ser en els
àmbits de protecció del patrimoni natural i cultural, industrial, desenvolupament… Per
exemple, elaborant una carta del paisatge, del patrimoni, pla d’usos agraris, pla d’usos
industrials, pla d’usos urbanístics… Fent protocols/reglaments d’actuació municipal als
diversos àmbits, de compliment pels treballadors/es i tècnics/es i pels/les polítics/es.
2/ ESPOLI D’OLIVERES: Davant la intensificació de l’espoli d’oliveres (degut a que ja
ha començat el tràmit parlamentari de la llei presentada pel PSC) és urgent l’elaboració
de la “carta municipal del paisatge” i la protecció municipal dels paisatges històrics
d’oliveres (centenàries, antigues, de varietats locals, monumentals, mil·lenàries…). I
que l’Ajuntament no adquireixi ni accepti en donació exemplars d’oliveres
monumentals, centenàries i mil·lenàries, en totes aquelles obres públiques i propietats
que siguin responsabilitat de l’Ajuntament, així com desaconsellar la seua plantació, en
tot el terme municipal, en obres públiques responsabilitat d’altres administracions.
A Catalunya les lleis ens ofereixen diferents eines de protecció efectiva de les oliveres,
per aplicar ja mateix des dels municipis, com les que detallem a continuació:
 Llei 8/2005 de protecció, gestió i ordenació del paisatge i el reglament que la desenvolupa, que
estableixen instruments de concertació i sensibilització en les polítiques de paisatge per a fer efectiva
aquesta protecció. Concretament l’article 14 de la Llei estableix les Cartes de Paisatge com a
instruments de concertació d’estratègies entre els agents públics i i els privats per acomplir
actuacions de protecció, gestió i ordenació del paisatge que tinguin per objectiu mantenir els valors.
De la mateixa manera, l’article 15 de la Llei diu que el Govern ha de fomentar la sensibilització de la
societat respecte el paisatge i els seus valors, respecte a la importància cultural, social i econòmica i
respecte a la necessitat de promoure i potenciar la seva protecció, gestió i ordenació.
 Decret 214/1987, de 9 de Juny, sobre declaració d’arbres monumentals.
 Decret 47/1988, d’11 de Febrer, sobre declaració d’arbres d’interès comarcal i local.
 Decret 120/1989, de 17 d’Abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès comarcal i
d’interès local. En aquest cas només es podran declarar arbredes d’interès si el propietari hi està
d’acord.
A part de la Llei i dels tres decrets esmentats, també es pot promoure la protecció d’arbres i arbredes
d’interès a partir dels instruments següents:
 Declaració com a BIC (Bé d’Interès Cultural), acollint-se a la llei estatal 16/85, de Patrimoni Històric
Espanyol.
 Catalogació com a Jardí Artístic, segons la Llei 9/1993 del Patrimoni Cultural Català, o, amb aquesta
mateixa legislació, quan formen part d’un conjunt declarat Bé Cultural d’Interès Local (proposat del
Consell Comarcal i aprovat per la Direcció General del Patrimoni Cultural del Departament de Cultura)
i es cita explícitament la conservació de la vegetació de l’entorn.
 Inclusió dels arbres i les arbredes en el Pla General d’Ordenació Urbana (POUM) com a catàleg de
patrimoni natural i paisatgístic. Una via similar seria incloure’ls en un Pla Especial i Catàleg, com ja
s’ha fet en el cas d’algunes arbredes.
 Protecció mitjançant una ordenança municipal, d’acord amb el marc legal vigent.
Aquestes propostes estan recollides en una resposta de Damià Calvet, conseller de Territori i Sostenibilitat
a una pregunta de David Cid (de Catalunya en Comú – Podem), el dia 3 de Setembre de 2018 al Parlament
Català.
3/ EXTRACTIVES: Cal una regulació municipal que permeti limitar l’expansió de
noves concessions extractives (Cemex extrau argiles i pedra a les faldes de la Serra de
Montsià, i les marbreres perforen la Serra de Godall extraient pedra, també hi ha més
activitats extractives, i risc d’obertura de noves, a altres municipis de la comarca),
exigint el manteniment de camins i carrers que malmetin i una restitució del paisatge
degradat (aquí cal incloure, també, els forats que va deixar la construcció de l’autopista
fa més de 40 anys, i que són un focus de deixadesa).
4/ Elaborar un mapa municipal de punts negres (abocaments il·legals, camins en
mal estat, zones a repoblar…), per tal de poder millorar ecològicament el terme,
implementant mesures per a la seua recuperació o regeneració.
5/ Incrementar l’estalvi i reciclatge de recursos, així com minimitzar la
generació de residus i millorar el seu reciclatge.
6/ Sumar-se, donar suport i/o promoure accions territorials i locals que demanin la
gratuïtat de l’autopista AP7. La concessió venç el desembre d’aquest 2019 i, per a
alliberar-la, només cal la no renovació. A nivell local, i impulsant-ho a nivell territorial,
establir un clar posicionament contrari a la construcció d’una nova autovia,
l’A7, que trinxaria el territori (una Reserva de la Biosfera que representa oportunitats i
s’ha de fer valer) i causaria perjudicis dins d’espais naturals i agraris i a propietaris/es
de finques agrícoles i a veïns/es dels territori. No és necessari un nou malbaratament
de diners públics esta vegada duplicant grans infraestructures: ja tenim l’AP7, que en
pocs mesos serà gratuïta, a pocs quilòmetres i que passa per diversos termes
municipals de la comarca del Montsià.
7/ Mirada crítica i protectora des de l’Ajuntament davant qualsevol cosa que
se’ns vulgui posar o traure del terme. En este cas la nova tecnologia 5G, que es
vol imposar sense que s’hagin conegut estudis sobre el tema. Per tant, que
l’Ajuntament ho qüestioni i que es demanin tots els requeriments i avals científics
necessaris que garanteixin la seguretat per a les persones, els animals i l’entorn.
Mantenint una posició ferma de defensa en tant així no sigui.
8/ Consell Municipal de Paisatge i Llegat Generacional. Crear als Ajuntaments un
òrgan de consulta i participació ciutadana, que es convoque i sigue efectiu, on informar,
parlar i debatre a nivell municipal sobre paisatge, medi ambient, custòdia i
manteniment dels aspectes territorials i ecosistemes rebuts dels nostres avantpassats:
un llegat a les generacions actuals, joves i futures. A Ulldecona s’ha creat (amb
representació de tots els grups polítics, pagesia, arqueologia i gestió del patrimoni,
representants d’entitats socials, ecologistes,etc), mancaria convocar-lo periòdicament.
Agraïts/des per la vostra atenció, i quedant a la vostra disposició per a possibles
aclariments o noves propostes,

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies