Des del passat 13 de novembre i fins a final de mes, per part de la Policia Local de Vinaròs s’ha dut a terme una campanya de vigilància i control dels estacionaments per a Persones amb Mobilitat Reduïda (PMR).

L’objectiu de la campanya ha estat el sensibilitzar als ciutadans sobre les barreres i dificultats que es troben aquestes persones per enfrontar-se a la seva vida quotidiana, realitzant una tasca no solament sancionadora, sinó també educadora, en informar a molts conductors de la necessitat de respectar les zones d’estacionament per PMR i d’igual manera, d’informar als usuaris de les pròpies targetes dels drets i limitacions que el seu ús comporta, ja que en moltes ocasions s’ha comprovat un ús inadequat de les mateixes, com són els casos de targetes fotocopiades, targetes caducades o de persones mortes, excés d’horari,…

Durant els 18 dies en els quals s’ha dut a terme aquesta campanya, s’han sancionat a un total de 64 vehicles, sent els motius de sanció els següents:

MOTIU DE LA DENÙNCIANÚMERO DE DENÚNCIESPERCENTATGES
SENSE TARGETA4468,75%
TARGETA NO VISIBLE57,81%
TARGETA CADUCADA46,25%
TARGETA COL·LOCADA A L’INREVÉS34,69%
EXCÉS D’HORA/HORA INCORRECTA34,69%
TARGETA INCOMPLETA23,13%
NO VÀLIDA23,13%
ÚS INDEGUT11,56%

Les infraccions comeses per tindre la targeta caducada, no vàlida i per ús indegut (7 en total), han suposat la intervenció de la mateixa i la seva remissió a l’organisme competent per a la seva concessió, destacant que la intervenció per ús indegut va suposar la instrucció de diligències judicials per un presumpte delicte de falsedat en document oficial.

Respecte a les zones on s’han detectat més infraccions, destaquen les 8 denúncies interposades tant en els estacionaments de PMR de l’hospital Comarcal, en l’Av. Pais Valencià i en el Passeig Juan Rivera.GRÁFICA PMR 1