Vinaròs News

Històries d'avui en dia

NOTA DE PREMSA LLEUREGEST SERVEIS ESPORTIUS SL, com a empresa titular de la concessió de l’explotació de la piscina coberta de la Sénia, i...

NOTA DE PREMSA

LLEUREGEST SERVEIS ESPORTIUS SL, com a empresa titular de la concessió de l’explotació
de la piscina coberta de la Sénia, i arran de les diferents notícies i entrevistes aparegudes les
últimes setmanes en diferents mitjans de comunicació d’àmbit territorial, notícies totes elles
que han conformat un conjunt de comentaris i afirmacions falses, que només poden ser
enteses en clau d’interès electoral en època prèvia a les eleccions municipals de La Sénia, vol
fer públics, per primera vegada, els fets que han provocat el cessament del servei de la piscina
municipal, servei prestat ininterrompudament des del 2013 fins al febrer del 2019, anteposant
la veritat i la prudència sobre totes les altres consideracions. Volem posar de manifest què:
– Tal i com es va comunicar en el moment del tancament del complex esportiu el passat
mes de febrer, l’empresa considera que hi ha uns responsables directes del mateix,
que són aquells membres de l’Equip de Govern de l’Ajuntament de La Sénia a qui
l’empresa ha dirigit tots els informes i comunicacions amb les diferents incidències i
problemes sorgits durant aquests gairebé 6 anys, sense rebre cap tipus de solució.
Donades aquestes circumstàncies, el passat mes de febrer es va decidir tancar les
portes del Complex Esportiu donat que la situació era insostenible a tots els nivells. De
tota manera, agraïm el tracte, el treball i la dedicació dels tècnics i treballadors públics
– alguns encara a dia d’avui desconeixedors totals de la situació real del Complex
Esportiu-, i que sovint s’han trobat en situacions desconegudes, complexes i
desagradables.
– També volem donar les gràcies a tots els treballadors que han treballat de manera
intensa i sacrificada, colze a colze, i que amb la seva dedicació han ajudat a
minimitzar, en part, tots els problemes que ens hem trobat en el dia a dia. Som una
empresa de La Sénia, regulada des de 2013 pel conveni col·lectiu de treball de les
empreses privades que gestionen equipaments i serveis públics, afectes a l’activitat
esportiva i de lleure (codi de conveni núm. 79001905012002), que ha creat de manera
directa i fixa 10 llocs de treball, i de manera temporal 10 llocs de treball més. De
manera indirecta, ha interaccionat amb més de 10 empreses del territori.
– En segon lloc, donem també les gràcies a tantíssims usuaris que ens han mostrat el seu
suport i la seva comprensió, i que han confiat en nosaltres durant tot aquest temps, i
ens han confiat també els seus fills i filles, més de 200 xiquets i xiquetes cada curs, de
diferents poblacions del nostre territori.
– L’empresa en cap cas ha volgut deixar de prestar el servei del qual n’és titular, sempre
ha mostrat interès i diligència en voler i poder solucionar els greus problemes que
presenta l’equipament. Tots els diners invertits per l’empresa avalen i ratifiquen
l’interès de la mateixa per tirar endavant aquest projecte ambiciós i complex, i poder
desenvolupar la seva activitat a la població durant molts anys.
– L’empresa ha posat a disposició de l’Ajuntament contactes amb professionals de
l’Administració Pública disposats a buscar i proposar noves fórmules jurídiques i
d’encaix dintre del sistema de contractacions, per tal d’assegurar la viabilitat del servei
a tots els nivells, tècnic i econòmic.
– L’empresa ha presentat per registre d’entrada diferents informes tècnics on posava de
manifest, des de 2014, les deficiències de l’equipament, algunes prou greus com per
haver-hi donat resposta de manera immediata. Després de gairebé 6 anys, cap informe
s’ha contestat i retornat a l’empresa amb les solucions als problemes plantejats. Tota
la informació que tenim classificada i recollida deixa clar què, la persona de més
responsabilitat que rebia les comunicacions via correu electrònic, és a dir, l’Alcalde de
La Sénia, tenia constància de tots els problemes que patia l’empresa i que repercutien
directament en el servei i en els seus usuaris.
– És plenament demostrable que l’empresa concessionària ha posat de manera
continuada en coneixement de l’Ajuntament de La Sénia, per escrit i mitjançant
múltiples comunicacions, les deficiències de l’equipament, presents des del dia de la
seva inauguració, que han anat en contra no solament dels comptes d’explotació, si no
també del confort i la seguretat dels usuaris.
– L’empresa no ha rebut fins a principis de 2019 cap inspecció, comissió de seguiment
del servei, requeriment, denúncia o fiscalització del servei que es prestava. Durant
aquests gairebé 6 anys, totes les visites tècniques a l’equipament han estat a petició de
l’empresa i dels professionals contractats per la mateixa, i per buscar solucions als
greus problemes que anaven en contra del mateix confort i de la seguretat dels
usuaris.
– L’empresa ha proposat millores a l’equipament, per tal d’adaptar el mateix a les
continuades exigències de la demanda -ampliació dels vestuaris, construcció d’un nou
espai per a una sala de fitness annexa a la piscina, ampliació de les sales existents-,i
poder així donar resposta a un major nombre d’usuaris, increment que s’hagués
reflectit de manera positiva en els nostres comptes d’explotació . Ha posat a disposició
de l’Ajuntament de la Sénia, sense èxit, diverses solucions tècniques, visites
d’empreses professionals del sector, pressupostos d’execució, etc.
– Durant aquests gairebé 6 anys, l’Ajuntament de la Sénia solament ha celebrat una
Comissió d’Esports, conjuntament amb la resta de forces polítiques del consistori, per
a fer seguiment i abordar temes relatius al complex,. Aquesta es va celebrar a finals de
l’any 2015, per a poder efectuar una revisió del preu públic de les quotes, Comissió
celebrada a petició de la pròpia empresa.
– L’empresa va rebre una subvenció del fons LEADER de poc més de 40.000€ (20% de la
inversió total), després d’haver invertit més de 250.000€ a l’equipament. Aquesta
subvenció va servir, únicament, per eixugar pèrdues dels primers exercicis.
– Al juny de 2018, l’empresa va rebre el compromís ferm per part de l’Alcalde de La
Sénia de fer el que calgués per buscar una solució definitiva i profitosa per ambdues
parts, de modificació de l’actual contracte, per assegurar la viabilitat del servei, i poder
consolidar el servei de piscina a la població. Aquest compromís ferm ha estat
incomplert.
– A dia d’avui, i després de la intervenció del servei, informem que no hem entregat
ordinadors amb dades personals i intransferibles d’usuaris i abonats, tal i com se’ns va
requerir, seguint el què dictamina la Llei de Protecció de Dades, i de la què el regidor
d’esports n’és clarament desconeixedor.
– Lamentem profundament què, després de la intervenció irregular del servei, no s’hagi
comptat amb l’equip de grans professionals que ja tenia el Complex Esportiu, almenys
amb tots els de La Sénia, que portaven des de l’obertura del servei treballant de
manera incansable i amb una trajectòria impecable.
– Després de les eleccions, l’objectiu de l’empresa serà reconduir les negociacions per tal
d’arribar a un acord beneficiós per ambdues parts, i posarà tots els esforços que
estiguin al seu abast. En el cas que això no sigui possible, s’emprendran quants
procediments administratius i judicials siguin necessaris per tal de defensar els
interessos de la mateixa
La conclusió de tot plegat és que aquest projecte es va engegar amb una gran
responsabilitat i il·lusió, i que per a què això fora possible s’ha invertit molt temps, esforços,
sacrificis i moltíssims diners. En cap moment hi ha hagut un recolzament ferm i decidit ni cap a
l’empresa ni cap al Complex Esportiu, ens hem sentit sols, sense resposta als greus problemes
que han sorgit des dels primers mesos, i que malgrat això no hem interromput el servei durant
tot aquests anys. Lamentablement, la resposta solament ha arribat quan s’ha deixat de prestar
el servei.
Per últim, volem deixar clar què no s’ha fet cap comunicat ni s’ha parlat amb els mitjans de
comunicació perquè així ho vam acordar amb un responsable del govern, fet que nosaltres si
que podem dir que hem complert.

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies