Vinaròs News

Històries d'avui en dia

El Carnaval de Vinaròs 2023 convoca el concurs del cartell anunciador El Carnaval de Vinaròs 2023 convoca el concurs del cartell anunciador
CARNAVAL DE VINARÒS Per la present es convoca el concurs del cartell anunciador del “Carnaval de Vinaròs 2023” i es publiquen les bases a... El Carnaval de Vinaròs 2023 convoca el concurs del cartell anunciador

CARNAVAL DE VINARÒS

Per la present es convoca el concurs del cartell anunciador del “Carnaval de Vinaròs
2023” i es publiquen les bases a les quals estaran subjectes tant l’artista com la seua
obra de manera inexcusable.
1- Pot presentar-se qualsevol artista el qual farà el seu treball sobre la base del lema
“CARNAVAL DE VINARÒS: ÀFRICA ”. El motiu del cartell haurà de fer referència
tant al carnaval de Vinaròs com a la temàtica proposta.
2- Els treballs podran realitzar-se per qualsevol procediment de tècnica lliure sempre que
siga factible la seua reproducció en quadricromia, per a això s’exclouran tant les tintes or,
plata i fosforescents.
3- Les obres presentades han de ser originals i inèdites, realitzades expressament per a
aquest concurs. El jurat admetrà en la seua realització recursos gràfics de lliure accés
sempre de manera puntual i secundària, lliures de drets fins i tot a tercers, i allunyats de
qualsevol altra obra similar. El jurat es reserva el dret a desqualificar de manera
immediata qualsevol obra, fins i tot a la guanyadora, amb devolució del premi a posteriori
si detecta qualsevol indici de plagi, fent-se l’autor únic responsable d’això davant de
qualsevol demanda.
4- En els originals, de manera clara, molt visible i integrada haurà d’aparèixer la
inscripció “Carnaval de Vinaròs, del 4 al 20 de febrer de 2023” i en un segon ordre
d’importància, la qualificació “Festa d’Interés Turístic Autonòmic”. L’original no ha de
portar a la vista cap signatura ni pseudònim de l’autor.
5- Les dimensions del cartell són 50 cm x 70 cm en orientació vertical. El cartell es
presentarà en format digital (.PDF o .JPG) i la seua grandària no serà superior als 10 MB.
Els enviaments es realitzaran a l’adreça info@carnavaldevinaros.es
6- Els treballs s’entregaran per e-mail a la secretaria del concurs, qui remetrà justificant
de recepció, servint aqueixa contestació com a resguard que s’ha presentat dins del termini
i en la forma escaient correcta al concurs. En el correu electrònic, a més d’adjuntar l’arxiu
del cartell presentat a concurs, s’haurà d’anotar el lema de la proposta, nom i cognoms de
l’autor, telèfon de contacte així com ciutat de procedència a efectes estadístics. Únicament
es podrà enviar una proposta per autor.
7- El termini de lliurament dels treballs finalitzarà a les 24:00 hores del diumenge 20 de
novembre de 2022.
8- El concurs es resoldrà en dues fases:
• Primera fase en la qual un jurat avaluarà tots els treballs presentats i triarà 3
propostes finalistes que passaran a la segona fase.
• Segona fase en la qual se sotmetran a votació per part de les comparses les
propostes seleccionades pel jurat.
9- El jurat de la primera fase estarà compost per persones vinculades professionalment al
món del carnaval, l’art i el disseny, un representant de l’Ajuntament i un altre de la Gestora
de la Comissió Organitzadora. La secretaria del concurs alçarà i publicarà una acta amb
el resultat del veredicte del jurat, en la qual quedaran reflectits els lemes de totes les
propostes presentades i el lema de les propostes finalistes, sense nomenar els seus autors
per a mantindre el seu anonimat. El jurat, el veredicte del qual serà inapel·lable, es reserva
la facultat de declarar desert el premi si estima que cap dels originals s’adequa per la
qualitat artística o qualsevol altre motiu per a poder representar les festes del Carnaval de
Vinaròs.
10- La segona fase del concurs serà valorada per les comparses. Cadascuna de les
comparses tindrà dret a un vot. La votació es realitzarà a porta tancada en una única sessió
a la qual es convocarà a les comparses per a avaluar els cartells finalistes. Entre els
representants de les comparses, es triaran dues vocals que acompanyaran al secretari del
concurs a l’hora de realitzar el recompte de vots i lectura de les dades del guanyador. En
cas d’empat, es realitzarà un sorteig entre les propostes que hagen rebut igual puntuació.
11- S’atorgarà un únic premi al cartell guanyador de 400 €. El premi estarà subjecte a la
retenció corresponent.
12- L’autor del treball guanyador cedirà tots els drets de la proposta guanyadora a la
Comissió Organitzadora del Carnaval que passarà a ser el seu propietari, tenint la mateixa,
tant el dret d’impressió en el suport que crega oportú, com el seu ús per a difusió,
utilització o el que considere, tant en els programes de les festes com en qualsevol altre
mitjà imprés o audiovisual. El guanyador es compromet a realitzar els ajustaments
mínims necessaris, anotats per la COC, en cas que fora necessari, per a adaptar el cartell
a un eventual canvi de data, així com a facilitar l’arxiu de treball base per a poder utilitzar
les arts que figuren al cartell amb la finalitat d’adaptar-les a altres formats.
13- Els finalistes rebran l’acta signada amb el resultat del concurs per al reconeixement al
seu treball.
14- La participació al concurs implica l’acceptació total a cadascuna de les bases.
15- La secretaria del concurs estarà ostentada pel secretari de la Gestora de Comissió
Organitzadora del Carnaval, o en qui delegue. La secretaria del concurs s’encarregarà de
garantir el compliment d’aquestes bases, convocar als diferents jurats, redactar les
pertinents actes, resoldre els dubtes que es realitzen a través del correu electrònic, així
com enviar les confirmacions de la correcta recepció dels treballs a:
info@carnavaldevinaros.es

Carnaval Bases para el concurso del cartel 2023

El Carnaval rectifica les bases del premi de cartell, augmentant el premi de 400 a 800 euros

Comparteix

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies