Vinaròs News

Històries d'avui en dia

30 / d’agost / 2019 a les 9:30 Part resolutiva Aprovació de l’acta de la sessió anterior Expedient 6207/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de...

30 / d’agost / 2019 a les 9:30

Part resolutiva

  1. Aprovació de l’acta de la sessió anterior
  2. Expedient 6207/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 19/2019, en la modalitat de Suplement de crèdit per import de 81.435 € (Planes Altes).
  1. Expedient 6238/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 20/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 45.000 € (aplicacions informàtiques).
  1. Expedient 6584/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 22/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 25.000 € (Pou de Mangrano).
  1. Expedient 6737/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de modificació de crèdit núm. 23/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari per import de 45.000 € (Laboratori Social).
  1. Expedient 4140/2019. Proposta d’aprovació del Compte General de l’exercici 2018.
  2. Expedient 6612/2019. Dictamen sobre sol·licitud d’adhesió al Fons d’impuls econòmic 2020 en la modalitat de finançament per a sentències firmes.
  1. Expedient 5015/2018. Dictamen sobre acceptació de la renúncia al contracte d’adjudicació del lloc núm. 14 del Mercat Municipal.
  1. Expedient 5232/2019. Dictamen sobre aprovació de l’expedient per a la contractació del subministrament, instal·lació i manteniment d’equips d’impressió i còpia.

10.Expedient 3851/2019. Dictamen sobre acceptació de la renúncia al contracte d’adjudicació del lloc núm 17 del Mercat Municipal.

11.Expedient 6308/2019. Dictamen sobre autorització de la compatibilitat al Secretari Municipal per a exercir com a professor associat a la Universitat de València.

12.Expedient 6975/2019. Dictamen sobre resolució de recurs de reposició interposat pel Grup Municipal Independent contra acords del Ple de data 16-07-2019.

13.Expedient 10679/2017. Dictamen de cessió a Iberdrola Distribución Eléctrica S.A.U., instal·lacions per a l’electrificació de la zona del CEIP Jaume I

14.Expedient 5876/2014.Dictamen sobre acceptació de la pròrroga de la delegació de competències per a l’execució de les obres corresponents al Carril Lúdic Esportiu de Vinaròs.

15.Expedient 10972/2018. Dictamen per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, cultura i Esport el reajust de les anualitats per a les actuacions a realitzar al CEIP Jaume I de Vinaròs.

16.Expedient 10972/2018. Dictamen per a sol·licitar a la Conselleria d’Educació, Investigació, cultura i Esport el reajust de les anualitats per a les actuacions a realitzar a l’IES JOSE VILAPLANA de Vinaròs.

17.Despatx extraordinari.

  1. B) Activitat de control

18.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.

19.Expedient 3218/2019.- Dació de compte dels estats d’execució pressupostària, Tresoreria i deute 2on T 2019

20.Expedient 4277/2017.- Dació de compte de la informació referent al 2on trimestre de 2019 de l’estat de morositat i PMP.

21.Expedient 3547/2019.- Dació de compte de l’informe de la Intervenció Municipal sobre l’acompliment dels objectius d’estabilitat pressupostària 2019.

Comunicat del regidor de Vinaròs Carlos Ramírez

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies