Vinaròs News

Històries d'avui en dia

ORDRE DEL DIA A) Part resolutiva 1. Aprovació d’actes de sessions anteriors. 2. Expedient 2901/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació de...

ORDRE DEL DIA

A) Part resolutiva
1. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
2. Expedient 2901/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de l’expedient de modificació
de crèdit núm. 4/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari.
3. Expedient 2889/2019. Dictamen sobre aprovació del reconeixement Extrajudicial de
Crèdits núm. 1/2019 corresponent a l’acompliment d’execució Sentència TSJCV
680/17 de 04.09.2017.
4. Expedient 3089/2019. Dictamen sobre aprovació inicial de l’expedient de Modificació
de Crèdit núm. 5/2019, en la modalitat de Suplement de crèdit.
5. Expedient 2973/2019. Dictamen sobre aprovació del reconeixement Extrajudicial de
Crèdits núm. 2/2019 corresponent a les obligacions pendents d’aplicar a 31.12.2018.
6. Expedient 3260/2019.Dictamen sobre aprovació inicial d’expedient de Modificació de
Crèdit núm. 6/2019, en la modalitat de crèdit extraordinari.
7. Expedient 2212/2019. Dictamen sobre Adhesió a la Xarxa de Serveis Lingüístics
Valencians.
8. Expedient 2782/2019. Dictamen sobre aprovació d’acord de col·laboració entre
l’Ajuntament de Vinaròs i l’entitat ECOEMBES per a la millora dels contenidors dels
envasos lleugers.
9. Expediente 1376/2016. Dictamen sobre la resolució de la Programació i de la
condició d’urbanitzador del SUR12
10.Expedient 6593/2018. Dictamen sobre aprovació del Projecte Bàsic del CEIP Jaume
I.
11.Expedient 10167/2018. Dictamen sobre aprovació de l’expedient de contractació del
servei d’implantació d’una plataforma d’Administració Electrònica.
12.Expedient 11152/2018. Dictamen sobre canvi de titularitat del lloc núm. 2 del Mercat
Municipal.
13.Expedient 3146/2019. Dictamen sobre adjudicació del lloc núm. 27 (tipologia
productes varis) del Mercat Municipal.
14.Expedient 4998/2018.Dictamen sobre renúncia al lloc núm. 25 del Mercat Municipal.
15.Despatx extraordinari.
B) Activitat de control
16.Dació de compte de Decrets i Resolucions de l’Alcaldia de conformitat amb el que
disposa l’article 42 del RD 2568/1986, de 28 de novembre.
17.Expedient 2683/2019.- Dació de compte d’aprovació de la liquidació del pressupost
de l’exercici 2018.
18.Expedient 3218/2019.- Dació de compte de l’estat d’execució pressupostària,
Tresoreria i deute 1er T 2019

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies