Vinaròs News

Històries d'avui en dia

Ulldecona adjudica les obres de restauració i consolidació de les estructures històriques del Castell Ulldecona adjudica les obres de restauració i consolidació de les estructures històriques del Castell
ULLDECONA.CAT, FOTO PEPO DRON L’ alcaldessa d’Ulldecona ha signat ja els decrets d’adjudicació del contracte d’obres de restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures... Ulldecona adjudica les obres de restauració i consolidació de les estructures històriques del Castell

ULLDECONA.CAT, FOTO PEPO DRON

L’ alcaldessa d’Ulldecona ha signat ja els decrets d’adjudicació del contracte d’obres de restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell, tant pel que fa al lot 1 i 2, enllumenat ornamental i sistema de videovigilància, com al lot 3, els treballs de construcció d’edificis culturals, treballs generals i obres d’enginyeria civil.

Als lots 1 i 2 es van presentar 3 empreses i, finalment, segons el dictamen de la mesa de contractació, han estat adjudicats a Contrafforte Restauro S.L per un import de 19.294,67 euros i 13.837,77 euros respectivament.

Pel que fa al lot 3, al que s’han presentat sis licitadors, els treballs de restauració pròpiament, han estat adjudicats a l’empresa Cyrespa Arquitectònico S.L. per un import de 217.215,25 euros (IVA inclòs). La proposta, que inclou l’ampliació del termini de garantia en 4 anys, és la proposta més avantatjosa segons la valoració duta a terme seguint els criteris establerts als plecs de clàusules.

Segons explica Ventura, “aquesta serà la primera gran intervenció des de que l’any 2009 es va tirar endavant les obres consolidació i neteja de les muralles, i ens permetrà consolidar les estructures situades al davant de la torre de l’homenatge, on hi ha el perill que alguns murs i altres construccions puguen patir despreniments en cas de pluges importants o simplement pel pas del temps”. El finançament de les obres anirà a càrrec de l’Ajuntament i compta amb subvencions del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de la convocatòria de l’1.5% cultural, de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i dels Plans de Foment del Turisme de la Generalitat, a través de fons europeus.

El castell medieval d’Ulldecona és un dels principals actius històrics i turístics del municipi del Montsià, amb construccions i restes que abasten diferents períodes i cultures. El conjunt consta d’una torre de l’homenatge, l’antiga església de Santa Maria dels Àngels, la torre circular i una muralla perimetral, dins de la qual trobem altres restes de murs i habitacles que van sortir a la llum en successives campanyes d’excavacions.

Cronologia de la tramitació administrativa de les obres

El 29 de gener de 2020 es va adjudicar a Brull i Alfonso Arquitectura i Patrimoni SLP, per import de 16.577 euros, el contracte administratiu de servei de redacció del projecte bàsic i d’execució per a la restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona.

El 15 de juny de 2020 es va aprovar inicialment el projecte tècnic que porta per títol «Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona», l’import del pressupost d’execució per contracta de la qual ascendeix a la quantitat total de 323.261,31 euros.

En data 15 de gener de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’expedient i el plec de clàusules administratives particulars que han de regir el contracte d’obres per a l’execució del projecte de “Restauració i consolidació d’estructures històriques i mesures de protecció i posada en valor del Castell d’Ulldecona”, per procediment restringit i tramitació ordinària, amb diversos criteris d’adjudicació.

En data 21 de gener de 2021 es va publicar anunci de licitació per termini de vint dies naturals en el Perfil de contractant de l’Ajuntament, per tal que els interessats presentessin les seves proposicions.

El 12 de març de 2021 la Junta de Govern Local va aprovar l’adjudicació dels contractes d’obres en virtut del que estableix la disposició addicional segona de la Llei de Contractes del Sector Públic.

Comparteix
Avatar

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies