Vinaròs News

Històries d'avui en dia

25 / de maig / 2023 a les 17:00 Lloc Saló de plens No admet participació a distància ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA A) Part...

25 / de maig / 2023 a les 17:00

Lloc Saló de plens

No admet participació a distància

ASSUMPTES DE LA CONVOCATÒRIA

 1. A) Part resolutiva
 2. Aprovació d’actes de sessions anteriors.
 3. Expedient 7218/2022. Revocació de liquidació de l’impost sobre l’increment de valor de terrenys de naturalesa urbana aprovada per acord de Junta de Govern local de data 30.09.2022.
 1. Expedient 4513/2023. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.: 28/2023, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import total de 110.000 euros.
 1. Expedient 4550/2023. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.: 30/2023, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import total de 800.000 euros.
 1. Expedient 4553/2023. Aprovació inicial de l’expedient de modificació de crèdits núm.: 31/2023, en la modalitat de suplement de crèdit, per un import total de 175.000 euros.
 1. Expedient 5557/2022. Rectificació anual de l’Inventari Municipal de Béns i Drets corresponent a l’exercici 2022.
 1. B) Activitat de control
 2. Dació de compte de Decrets, Resolucions d’Alcaldia i acords adoptats per la Junta de Govern local, de conformitat amb el que disposa l’article 92 del Reglament Orgànic Municipal.
 1. Dació de compte de l’informe d’Intervenció d’avaluació de l’acompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària i acompliment de l’objectiu de deute (1er. trimestre 2023).
 1. Dació de compte de l’Informe de Tresoreria – Intervenció en acompliment de l’article 4.3 de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 34/2004, de 29 de

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.

 1. C) Precs i preguntes  10.Precs i Preguntes
Comparteix

Vinaròs News

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies