Quatre vídeos de l’espectacular muntatge de la banda tessa de la passarel.la del Cervol

Vídeos (i foto) E.Fonollosa Vídeos de la retirada de l’estructura transportadora de la tesa per a la passarel·la del Cervol L’estructura metàl·lica de la passarel·la es retirarà demà dimecres Setmana «decisiva» per a la passarel·la del Cervol?